Статті І.Зварича

Форма входу

Заява до Вищої ради юстиції про порушення присяги судді Черновським О.К.

Вища рада юстиції

 Київ -050, вул. Артема, 89

 

                                                                                Зварича Ігоря Степановича,

перебуваю від вартою у Київському СІЗО

м.Київ, вул.Дегтярівська,13

 

 

Заява

про порушення присяги судді

         Черновський Олексій Костянтинович працює суддею Апеляційного суду Чернівецької області.

22 червня 2007 року Черновський О. К. був незаконно призначений на посаду голови Апеляційного суду Чернівецької області рішенням громадського органу суддівського самоврядування – ради суддів України №83.

Рішення про призначення Черновського О. К. головою Апеляційного суду Чернівецької області є незаконним, так як Рада суддів України не мала законного права призначати суддів на адміністративні посади. Це підтверджується п. 14 ст. 92 Конституції України, згідно якого судоустрій визначається виключно законами України.

До повноважень Верховної ради України, як єдиного органу законодавчої влади в Україні належить прийняття законів з питань судоустрою, судочинства, статус суддів (ст. 75 п. 3 ч. 1 ст. 85 Конституції України)

Відповідно до закону України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 року, який діяв у 2007 році, Рада суддів України мала право лише давати рекомендації стосовно призначення суддів на адміністративні посади в судах органу, який законом наділений такими повноваженнями (ст. 20 Закону).

Самочинне привласнення Радою суддів України права призначення суддів на адміністративні посади, виражене у рішенні Ради суддів України від 31 травня 2007 р. №50 – було антиконституційне та незаконне.

Про це чітко визначено у Рішенні Конституційного Суду України від 22 грудня 2009 р. №34 – рп/2009 (справа про призначення суддів на адміністративні посади).

Верховний Суд України 25 травня 2010 р. (Судова палата в адміністративних справах в складі головуючого: Кривенка В. В., суддів – Гусака М. Б., Маринченка В. М., Пактомієнка П. В., Самсіна і. Л., Терлецького О. О., Тітова Ю. Г.),  розглядаючи справу про призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції м. Харкова у червні 2007 р., вказав, що таке призначення Радою суддів України було неправомірним.

Рада суддів України повноважна лише давати рекомендації стосовно призначення суддів на адміністративні посади.

Згідно ст. 19 ч. 2 Конституції України – органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Апеляційний суд Чернівецької області є державним органом.

Суддя Черновський О. К. є службовою особою, що працює в державному органі – суді.

Проте, з 22 червня 2007 р. по сьогоднішній день він незаконно здійснює повноваження голови Апеляційного суду Чернівецької області.

Цими незаконними діями суддя Черновcький О.К. умисно, свідомо перевищує свої службові повноваження судді, порушує законні права громадян.

Зокрема, суддя Черновський О. К., незаконно здійснюючи повноваження голови Апеляційного суду, виносить процесуальні документи, Постанови, якими неправомірно обмежує конституційні права громадян ( ст. 187 КПК України, п. 6 Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людей та, використання добутої інформації, затвердженого Постановою КМ України від 26 вересня 2007 р. №1169).

Такі дії судді Черновського О. К. є антиконституційні та злочинні (ст. 365 ч. 3 КК України).

Крім цього, суддя Черновський О. К. на протязі 2008 – 2011 р.р., діючи незаконно, як голова апеляційного суду, умисно надавав органам Генеральної прокуратури України, мені як обвинуваченому у кримінальній справі, моєму захиснику адвокату Цвєтінському С. А., Оболонському районному суду м. Києва, суперечливу, завідомо неправдиву інформацію у письмовому вигляді.

Цією інформацією Черновський О. К. ввів в оману слідчі та судові органи.

Так, Черновський О. К., як голова Апеляційного суду України Чернівецької області в кримінальній справі про моє обвинувачення за ст. 368 ч. 3 КК України та ін., надавав Оболонському районному суду м. Києва завідомо неправдиву інформацію у листі від 15.03.2011 р. №2225/2011 вх.

У скерованому в суд листі він повідомив, що Апеляційним судом Чернівецької області Постановою №45 ЦТ від 27.03.2008 р. було надано дозвіл на негласне проникнення в службове приміщення за місцем роботи громадянина Зварича Ігоря Степановича в кабінет №32 по вул. Стецька, 13 або в кабінет №312 по вул. Чоловського, 2 у м. Львові, проведення у цих кабінетах відео зйомки, а також зняття інформації з мобільного телефону

8 067 725 06 82,  дом. тел. 8 032 275 74 22, роб. тел. 8 032 272 56 51; 8 032 261 36 62.

Вказана в цій частині листа інформація є завідомо неправдива , так як:

1) УСБУ у Львівській області в березні 2008 р. не зверталось з поданням до суду про негласне проникнення в кабінет 32 по вул. Стецька, 13 та в каб. 312 по вул. Чоловського, 2 у м. Львові, проведення там відео знімання та аудіо прослуховування, зняття інформації з робочих телефонів    8 032 272 56 51; 8 032 261 36 62.

Відповідно, посадова особа Апеляційного суду не виносила Постанови 27.03.2008 р. про негласне проникнення, проведення відео знімань, аудіо прослуховувань та зняття інформації з робочих телефонів.

Докази цієї істини очевидні, належно задокументовані і долучені до матеріалів кримінальної справи №1-50/2011 р. Оболонського райсуду

м. Києва (суддя Дев’ятко В.).

В цих письмових доказах зафіксовано той факт, що в березні 2008 р. Львівський апеляційний суд не мав приміщення по вул. Стецька, 13 у

м. Львові, суд не знаходився в такому приміщенні, а тому громадянин Зварич І. С. об’єктивно не міг працювати в цей період в каб. 32 по вул. Стецька, 13 у м. Львові

У березні 2008 р. Львівський апеляційний адміністративний суд користувався робочими телефонами Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області.

Перелічених робочих телефонів в суді і адміністрації не було.

В березні 2008 р. громадянин Зварич І. С. не працював в каб. 312 по вул. Чоловського, 2 у м. Львові.

Крім цього, Зварич І. С. у березні 2008 р. працював суддею Львівського апеляційного адміністративного суду, а тому згідно ст. 13 Закону України «Про статус суддів» в редакції 1999 р. – подання УСБУ у Львівській області та Постанова №45УТ 28.03.2007 р. повинні були виноситись відносно судді, а не громадянина Зварича І. С.

2) У вересні 2008 р. УСБУ у Львівській області на зверталось з поданням до Апеляційного суду Чернівецької області про негласне проникнення в каб. 312 по вул. Чоловського, 2 у м. Львові або каб. 32 по вул. Стецька, 13 у м. Львові, проведення там відео знімань, аудіопрослуховувань.

Відповідно, посадова особа Апеляційного суду Чернівецької області 16 вересня 2008 р. не виносила Постанови про негласне проведення відео знімань, аудіопрослуховувань у вищенаведених кабінетах вказаних приміщень.

Письмові докази цієї очевидної істини належно завірені, задокументовані і долучені до матеріалів КС №1-50/2011 Оболонського районного суду м. Києва  (суддя Дев’ятко В. В.)

Зокрема, у вересні 2008 р. Львівський апеляційний адміністративний суд не мав приміщень по вул. Чоловського, 2 у м. Львові, а тому громадянин Зварич І. С. об’єктивно не міг працювати в каб. 312 по вул. Чоловського, 2 у м. Львові у вересні 2008 р.

У вересні 2008 р. громадянин Зварич І. С. не працював в каб. 32 по вул. Стецька, 13 у м. Львові.

У вересні 2008 р. громадянин Зварич І. С. працював суддею Львівського апеляційного адміністративного суду, а тому відповідно до Закону україни «Про статус суддів» ст. 13, подання оперативного органу і рішення конкретної посадової особи Апеляційного суду Чернівецької області (а не суду, як вказано у листі) повинно було прийматись відносно судді апеляційного суду.

Вказана у листі №05-2225/2011-вх. завідомо неправдива інформація, незаконно підписана суддею Черновським О. К., як головою суду, спричинила тяжкі наслідки, оскільки сприймалась слідчими ГПУ та суддями Оболонського райсуду м. Києва як істина.

Цією неправдивою інформацією суддя Черновський О. К. намагався приховати злочинні дії посадових осіб УСБУ у Львівській області по негласному проникненню та проведенню відео знімань в службових кабінетах судді Зварича І. С., які у змонтованому вигляді були долучені до матеріалів кримінальної справи, як докази.

Крім цього, антиконституційний та злочинний характер дій судді Черновського О. К. відносно мене, надання ним завідомо неправдивої інформації слідчим ГПУ та районному суду підтверджується його листами, незаконно підписаними як головою Апеляційного суду Чернівецької області.

В цих листах, від 17.05.2010 р. №11 (т. 47 а. а. 262) на ім’я слідчого ГПУ Личика С. Я.,  моєму захиснику адвокату Цвєтінському С. А. в листі від 14.01.2011 р. №06-18/2011 вих., мені в листі №15-182/3, зареєстрованому у Київському СІЗО 18.10.2010 р. №7599, - Черновський О. К. повідомляє, що надати інформацію, на проведення яких саме оперативно-розшукових заходів надавався дозвіл судом щодо Зварича І. С. є неможливим, оскільки дана інформація містить гриф «ЦТ – цілком таємно».

Про це Черновський О. К. вказав і в листі Оболонському райсуду

м. Києва в грудні 2010 р. №12-469/10 вих., зареєстрованому  в суді  13.12.2010 р. №56137.

Однак, надсилаючи вищеозначені повідомлення, та незаконно підписуючи їх від імені голови Апеляційного суду Чернівецької області, суддя Черновський О. К. свідомо суперечив своїй же інформації, яку він вказав у листі від 18.11.2010 р. за №12-447/10 вих. судді Оболонського райсуду м. Києва Дев’ятку В. В. про те, що Апеляційним судом Чернівецької області надавався дозвіл на проведення ОТЗ відносно Зварича І. С. відповідно до ст. 187 КПК України (Матеріали КС т. 57 а. с. 200). Ст. 187 КПК України передбачає накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку, тобто прослуховування мобільного, робочого, домашнього телефонів, при наявності таких і якщо ними не користуються інші особи.

Тим самим суддя Черновський О. К. підтвердив той факт, що суд (хто саме з суддів не вказано і по сьогодні не встановлено) не давав дозволу у 2008 р. на негласне проникнення в службові кабінети судді Зварича І. С. в приміщенні Львівського апеляційного адміністративного суду, на проведення у цих кабінетах відеознімання та аудіопрослуховування.

Після цього, суддя Черновський О. К. 14.02.2011 р. листом за №05-1241/11 повідомив Оболонський райсуд м. Києва, що документи, в яких містились відомості про оперативно-розшукові заходи щодо Зварича І. С., знищені в передбаченому законом порядку. Лист знову незаконно підписано від імені голови апеляційного суду.

Факт знищення пакету документів, в яких містились відомості про оперативно-розшукові заходи щодо Зварича І. С. повідомив моєму захиснику, адвокату Цвєтінському С. А. в. о. голови Апеляційного суду Чернівецької області Тарбинський В. Т. 15.07.2011 р. у листі за №05-234/вих.

Отже, попередньо знищивщи в січні – лютому 2011 р. весь пакет документів в Апеляційному суді Чернівецької області, 15.03.2011р. суддя Черновський О. К.,  не маючи в своєму розпорядженні документів, в яких були б вказані види, термін, місце проведення ОТЗ відносно Зварича І.С., умисно надав Оболонському райсуду м. Києва неправдиву інформацію у листі №05-2225/2011 вих., мною вищеозначену.

Дії судді Черновського О. К. є антиконституційні, незаконні, злочинні.

Він перевищив свої службові повноваження, підробив офіційний документ від імені голови Апеляційного суду. Підроблений суддею Черновським О. К. лист від 15.03.2011 р. за №05-2225/2011 вх. став основним доказом «законності» та «допустимості» проведених відносно мене ОТЗ у 2008 р.

Вищенаведені мною дії судді Черновського О. К. порочать звання судді, свідчать про його домовленості з посадовими особами УСБУ у Львівській області щодо приховання їх злочинних дій відносно судді Зварича Ігоря Сстепановича, виражених у негласному проникненні в службовий кабінет судді, проведення там відео знімань, аудіо прослуховувань у 2008 р. без жодних законних підстав.

Об’єктивними доказами вище викладеного мною є додані до заяви письмові матеріали (перелік в додатку).

Висновок:

1) Суддя Черновський Олексій Костянтинович з 22 червня 2007 р. всупереч Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», Рішень Конституційного Суду України, Верховного Суду України,  наведених мною вище, незаконно здійснює повноваження голови Апеляційного суду Чернівецької області.

2) Суддя Черновський Олексій Костянтинович здійснюючи незаконно повноваження голови Апеляційного суду Чернівецької області, на протязі 2008 – 2011 р.р. надавав державним органам, їх посадовим особам, моєму захиснику адвокату Цвєтінському С. А. завідомо недостовірну інформацію про вид, час, місце оперативно-технічних заходів, на які нібито було надано дозвіл апеляційним судом Чернівецької області відносно мене.

3) Суддя Черновський Олексій Костянтинович вчинив умисно і свідомо дії, що порочать звання судді.

                Так як він незаконно призначений на посаду голови Апеляційного суду Чернівецької області, то ним щоденно вчиняються антиконституційні, незаконні, злочинні дії відносно громадян України, жителів Чернівецької області і не тільки.

                Саме тому я звертаюсь до Вищої ради юстиції, до членів Вищої ради юстиції – провести об’єктивну перевірку викладених мною фактів, так як Вища рада юстиції є колегіальним, незалежним органом, відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу в Україні, здатного неупереджено здійснювати правосуддя.

                Зважаючи на відкриті антиконституційні, злочинні дії судді Апеляційного суду Чернівецької області Черновського Олексія Костянтиновича, в мене є обґрунтований сумнів, що він приймав присягу судді в державі Україна з дня утворення держави Україна на підставі ст. 10 Закону України «Про статус суддів» від 15.12.1992 р.

                Одночасно, ставлю до відома Вищу раду юстиції про те, що з приводу наведеного я подав скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на антиконституційні дії судді Черновського О. К. (15.10.2011 р.).

                Крім цього, на протиправні дії судді Черновського О. К. 15.12.2011 р. я звернувся з адміністративним позовом в Чернівецький окружний адміністративний суд, та з метою забезпечення позову подав до суду клопотання про заборону вчинення Черновським О. К. дій,  як головою Апеляційного суду Чернівецької області,  до розгляду справи в суді.

                Основне:

                Кожен день суддя Черновський О. К., привласнивши собі незаконно повноваження голови Апеляційного суду Чернівецької області, виносячи процесуальні документи, як голова апеляційного суду, порушує конституційні права громадян України.

                Зупинити це беззаконня може лише Вища рада юстиції!

                На підставі наведеного та керуючись ст. 3 ч. 2, ст. 19 ч. 2, ст. 75, ст. 92 п. 14, ст. 126, ст. 128, ст. 131 ч. 1 п. 1 Конституції України «Про Вищу раду юстиції»,

прошу:

 

                1) Прийняти до перевірки мою заяву про порушення присяги суддею Апеляційного суду Чернівецької області Черновським Олексієм Костянтиновичем;

                2) Провести об’єктивну та повну перевірку членом Вищої ради юстиції фактів антиконституційних, протиправних, злочинних дій,  викладених мною в заяві, суддею Черновським О. К.;

                3) Внести подання до Верховної Ради України про звільнення судді Черновського О. К. з посади судді Апеляційного суду Чернівецької області за порушенням присяги;

                4) Звільнити Черновського О. К. із незаконно привласненої ним посади голови апеляційного суду Чернівецької області;

                5) У випадку встановлення в процесі перевірки в діях судді Черновського О. К. ознак злочину,  передбаченого ст. 365 ч. 3, ст. 366 ч. 3 КК України,  звернутись із поданням до Генеральної прокуратури України щодо порушення кримінальної справи відносно судді Черновського О. К.;

                6) Витребувати в разі потреби з матеріалів кримінальної справи

№1-50/2011 Оболонського райсуду м. Києва про моє обвинувачення належно завірені копії документів;

                7) Повідомити мене про прийняте рішення.

 

                Додатки в копіях:

 

1)       Рішення Ради суддів України від 22.06.2007 р.

2)       Рішення Конституційного Суду України від 22.12.2008 р. №34-рп/2009.

3)       Постанова Верховного Суду України від 22.05.2010р.

4)       Лист Черновського О. К. №12-469/10 вих.

5)       Лист Черновського О. К. №15-182/3.

6)       Лист Черновського О. К. №06-18/2011 вих.

7)       Запит адвоката Цвєтінського С. А. від 28.12.2010 р. №45.

8)       Лист Черновського О. К. №12.

9)       Запит слідчого Жербицького В. Г. №17/1/1 3649-08.

10) Лист Черновського О. К. №05-1241/11.

11)Лист в. о. голови Львівського апеляційного адміністративного суду Кушнерика М. П. №К-2521/11 від 06.05.11 р.

12) Лист в. о. Державної судової адміністрації України територіального управління в Львівській області 05.05.2011 р. №677 Вербицького С. П.

13) Лист голови Львівського апеляційного адміністративно суду Богаченка С. І.

14) Лист Черновського О. К. від 15.03.2011 р. №05-2225/2011 вх.

15) Запит адвоката Цвєтінського С. А. від 25.06.2011 р. №61.

16) Лист в. о. голови апеляційного суду Чернівецької області Тарбинського В. Г. №06-234/вих.

17) Свідоцтво про право власності від 31 травня 2008 р.

18) Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно 02.06.2008 р.

19) Договір позики на приміщення буд. №13 по вул. Стецька у м. Львові 05.06.2008 р. №Г-6277-8.

 

 

        З повагою,                                                             І. С. Зварич

 

 

           «        »_____________2012р.